Skip to main content
Monthly Archives

januari 2021

Leennorm 2021 maakt lenen lastig.

By lening afsluiten

De leennormen zijn in 2021 fors verhoogd. Dit betekent dat je als consument minder eenvoudig een lening kunt krijgen. Dit geldt niet alleen als je een nieuwe lening wilt gaan afsluiten. Ook als je de lopend lening wilt oversluiten naar een lening met veel lagere rente krijg je te maken met de nieuwe leennormen van 2021. Zware normen, waarbij je met een lager inkomen geen financiering meer kunt krijgen.

Wat zijn leennormen?

Om te zorgen dat je niet in de problemen raakt zijn er leennormen opgesteld. Deze norm zorgt ervoor dat financieringen altijd verantwoord worden verstrekt. In de leennorm is opgenomen hoeveel geld je na het betalen van je maandelijkse aflossing en rente elke maand moet overhouden om van te kunnen leven.
De leennorm (VFN Norm) bestaan uit een vast en variabel gedeelte. Er zijn 4 categoriën gemaakt.

  • Alleenstaand
  • Alleenstaand met kinderen
  • Gehuwd/samenwonend
  • Gehuwd/samenwonend

Hier zijn vaste én een variabel bedrag aan gekoppeld. Daarnaast wordt er nog een opslag in rekening gebracht. Des te hoger je inkomen, des te hoger de leennorm. Iets wat ook logisch is, want je zult waarschijnlijk meer uitgeven als je een hoger inkomen hebt.
Daarnaast wordt er nog een extra toeslag in rekening gebracht. Deze vind je terug in onerstaande tabel:

Gezinssituatie Opslag 2020 Opslag 2021
Alleenstaand € 40 € 275
Alleenstaand + kinderen € 226 € 451
Gehuwd/samenwonend € 119 € 326
Gehuwd/samenwonend + kinderen € 224 € 408

Groot verschil in de opslag

De leennormen zijn niet heel veel verhoogd. Het grote verschil zit hem echt in de opslag. Deze is stevig verhoogd waardoor het maximaal te lenen bedrag voor alle groepen fors is gedaald. Een verschil met 2020 van meer dan € 10.000 is eerder regel dan uitzondering.
Als je wilt weten of een lening afsluiten nog mogelijk is kan je altijd kosteloos en vrijblijvend een lening aanvragen. Dit kost je verder niets en verplicht je tot niets.

Contrast met hypotheek is groot

De veel zwaardere leennormen van 2021 staan in schril contrast tot de hypotheeknormen. Deze zijn in 2021 juist verder versoepeld. Waar in 2020 het inkomen van de tweede aanvragen nog voor slechts 70% mee kon worden genomen, kan dat in 2021 voor 80%. Een aanzienlijk verschil.

Leennormen 2021 ook voor het oversluiten van je lopende leningen

De rente is op dit moment historisch laag. Veel consumenten profiteren hier op dit moment. Toch hebben wij de vrees dat, door de zwaardere leennormen, veel consumenten hun te dure lening niet meer over kunnen sluiten. Als je nu een lening hebt met een hogere rente zit je hier als het waren aan vast. Wij verwachten dat hier in de toekomst een oplossing voor komt. Zodra dit het geval is dan melden wij dit uiteraard direct.

More to come

De verzwaring van de leennormen 2021 is niet de laatste van dit jaar. In april 2021 volgt er nog een verhoging. Bij deze verhoging zal er nog iets meer aan maatwerk gedaan worden. Zo zal er worden gekeken naar de auto of het aantal auto’s in het gezin. De exacte uitwerking van deze norm is nu onderwerp van gesprek bij de VFN. Ook deze zullen wij uiteraard melden op het moment dat er meer bekend is.